Hỗ trợ trực tuyến

0903680728
Hỗ trợ online:
ANH ĐIỆP
0903680728
ckthinh@gmail.com

FANPAGE FACEBOOK

Đề xuất điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

     Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định chi tiết 4/10 điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, trong đó chi tiết về dây chuyền, trang thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi...

 

     Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định chi tiết 4/10 điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, trong đó chi tiết về dây chuyền, trang thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi; các biện pháp bảo quản thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; giải pháp kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim loại, bụi) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm, kiểm soát mối, mọt; biện pháp kiểm soát phát tán và gây nhiễm chéo kháng sinh trong cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh.

 

 

     Cụ thể, điểm c khoản 1 Điều 38 Luật Chăn nuôi được đề xuất quy định chi tiết như sau: Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được làm bằng vật liệu dễ vệ sinh, không có nguy cơ ăn mòn, gây thôi nhiễm chất độc hại từ thiết bị sang thức ăn chăn nuôi, không gây bẩn hoặc làm nhiễm chéo; cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật; dụng cụ phục vụ lưu trữ, bảo quản, vận chuyển thức ăn chăn nuôi phải có thông tin; có hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất; có khu vực và dụng cụ lưu mẫu nguyên liệu, mẫu thành phẩm không ảnh hưởng đến chất lượng mẫu và bảo đảm truy xuất được nguồn gốc mẫu.

 

     Điểm d khoản 1 Điều 38 Luật Chăn nuôi được đề xuất quy định chi tiết như sau: Kho phải có đủ diện tích, thông thoáng, có đủ ánh sáng, để nhận biết được thông tin bằng mắt thường tránh nhầm lẫn; có giải pháp chống ẩm thích hợp và không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; có biện pháp bảo quản các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong điều kiện phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất.

 

 

     Điểm đ khoản 1 Điều 38 Luật Chăn nuôi được đề xuất quy định chi tiết như sau: Cơ sở sản xuất phải có giải pháp để kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim loại, bụi) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm; kiểm soát, phòng chống động vật xâm nhập vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ nguyên liệu và thành phẩm; phòng, chống mối mọt; thu gom chất thải và biện pháp xử lý phù hợp để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường; có quy trình kiểm soát nguyên liệu, quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm đầu ra; biện pháp bảo hộ, vệ sinh cho người lao động và khách tham quan khu vực sản xuất.

 

     Điểm i khoản 1 Điều 38 Luật Chăn nuôi được đề xuất quy định chi tiết như sau: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh, ngoài đáp ứng các quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này; điểm e và điểm k khoản 1 Điều 38 của Luật Chăn nuôi thì phải có khu vực pha trộn kháng sinh riêng hoặc có quy trình làm sạch thiết bị để tránh phát tán và gây nhiễm chéo kháng sinh trước khi sản xuất mỗi lô sản phẩm khác nhau.Gọi điện Nhắn tin Chỉ Đường

Đề xuất điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi -

Đề xuất điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Đề xuất điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Đề xuất điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Đề xuất điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
Đề xuất điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
lên đầu trang